Adatvédelmi szabályzat

A J12/2561/2013 számmal regisztrált CIF RO32128009 nyilvántartásba vett str. Jean Jaures, nr. 13, Cluj Napoca/Romania regisztrált székhelyű RTX Solutions SRL bejegyzett személyi adat bizonylat nyilvántartásában szerepel.

A felhasználói fiók létrehozásával minden Felhasználó vagy Vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait összegyűjtsék és kezeljék, a 677/2001. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A személyes adatok gyűjtését és feldolgozását a személyek védelméről szóló, módosított és kiegészített 677/2001. sz. törvényrendelkezésnek megfelelően kezeli. Így az RTX Solutions SRL vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó rendelkezést, és kizárólag a meghatározott és bejelentett célokra használja a személyes adatokat.

Bármely Felhasználónak vagy Vevőnek jogában áll a cégtől, évente egyszeri alkalommal ingyenesen kérelmezni, annak megerősítését, hogy a hozzá tartozó adatok feldolgozásra kerültek-e vagy sem.

A felhasználónak vagy a vevőnek jogában áll írásos, aláírt és dátummal ellátott kérelemre beszerezni a következőket:
  • adott esetben helyesbítés, frissítés vagy törlés azokról az adatokról, amelyek feldolgozása nem jogszerű, különösen hiányos vagy pontatlan;
  • adott esetben az olyan adatok névtelen adatainak átalakítása, amelyek feldolgozása nem felel meg a törvénynek.
A 677/2001. sz. Törvény a személyes adatok feldolgozása tekintetében:
  • A személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információ. Az azonosítható személy minden olyan személy, aki azonosítható (közvetlenül vagy közvetve) azonosítási számra vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra utaló tényezőre;
  • Személyes adatfeldolgozás minden olyan tevékenység, amely automatikus vagy nem automatikus módon történik (gyűjtése, rögzítése, rendezése, tárolása, adaptálása, módosítása, kivonása, tanácsadása, használata vagy nyilvánosságra hozatala harmadik fél által, azáltal, hogy továbbítja, törli vagy megsemmisíti azokat).
Minden személyes adatot, amit rögzítünk és tárolunk a következő célokra használhatjuk:
  • információk küldése a felhasználóknak / ügyfeleknek / vásárlóknak a felhasználói fiók állapotáról;
  • az ügyfelek / vevők tájékoztatása az állapot és a rendelés változásáról;
  • kereskedelmi, marketing, reklám, termék és szolgáltatás promóció https://www.e-rtx.eu/hu/;
  • média, adminisztratív, statisztikai, követési és értékesítési ellenőrzés, valamint fogyasztói magatartás.

A személyes adatoknak a Fióknyitási és / vagy Megrendelõ űrlap mezõkben történõ kitöltése feltétel nélküli elfogadását jelenti annak, hogy a személyes adatok bizonylatában nyilvántartott RTX Solutions SRL cég adatbázisában szerepeljenek, és elfogadják, hogy azok tárolásra, használatra és feldolgozásra kerülhetnek RTX Solutions SRL által, nem korlátozva és / vagy területi kapcsolatban lévő partnereivel egzüttműködve, kereskedelmi, marketing és termékfejlesztés, reklám, média, adminisztratív, piackutatási és statisztikai, valamint nyomon követési tevékenységeket, valamint az értékesítés és a fogyasztói magatartás nyomon követését is szolgálhatják ezen adatok.

A weboldal Általános Szerződési Feltételeinek elolvasásával Ön elismeri, hogy megérti a személyes adatok feldolgozásának valamennyi aspektusát. Ezenkívül Ön tudomásul veszi, hogy a következő jogok garantáltak: az információhoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, a beavatkozási jog, az ellenvetéshez való jog, a jogot hogy nem kívételezhetnek Önnel, jogában áll panaszt tenni, ha a 677/2001. sz. törvény által biztosított, a személyes adatok feldolgozása és szabad mozgásának jogában szabálysértést észlel.

Ugyanakkor bármikor ellenezheti a személyes adatok feldolgozását, és kérheti az adatok teljes vagy részleges törlését írásos kéréssel, dátummal és aláírással, a fizikai címre postázva azt.str. Jean Jaures, nr. 13, Cluj Napoca/Romania.

Szintén joga van panasztételre a bíróságon az Ön személyes adatkezelési jogainak megsértése esetén.

Az adatok felhasználásának módjával kapcsolatos bármely kérdésben, vagy ha a fenti jogok egyikét kívánja gyakorolni, vagy ha szeretné ellenőrizni és vagz javítani személyes adatainak helyességét, írásban intézheti kérelmezheti a következő címen: str. Jean Jaures, nr. 13, Cluj Napoca/Romania, vagy a webhelyen található kapcsolatfelvételi űrlap használatával.

[ultimate_gdpr_terms_accept]